Doprava a platba

Možnosti dopravy

Přepravce PPL Vlastní přepravce - nábytek, objemné a křehké zboží
Cena balíku - 320 Kč
Cena balíku do 30 kg 139 Kč -
Doprava zdarma nad 10.000 Kč nad 10.000 Kč (pro malé rozměry)
Doprava zdarma na nábytek, sedačky, vany, objemné zboží ne nad 25.000 Kč
Osobní odběr na provozovně zdarma zdarma
Výnos do patra ne ano

Možnosti platby

Platební metoda Cena
Bankovní převod Zdarma
Online platba Zdarma

Doprava

1. Doprava zdarma platí pro objednávky nad 10.000,- včetně DPH. Pro objednávky na nábytek, sedačky, vany nebo zboží větší velikosti platí doprava zdarma nad 25.000,- Kč včetně DPH.

Zboží je kupujícímu dodáno formou, kterou si sám zvolí jako nejvhodnější pro něho samotného. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a náklady na rozvoz se liší podle zvoleného způsobu. 

Pro židle, křesla, stoly a sedačky nabízíme volitelně výnos za poplatek (za první uzamykatelné dveře bytové jednotky při aktivní asistenci příjemce). V poznámce objednávky upřesněte číslo patra. V případě rozměrného nábytku je zapotřebí rozměr vstupu minimálně 80 cm a přizpůsobený prostor za vchodovými dveřmi pro nastěhování. Firma DARA interier s.r.o. není odpovědná za nemožnost nastěhování nábytku z důvodu nepřístupných, nebo atypických prostor. Jakákoliv další manipulace s nábytkem je možná pouze po individuální dohodě s dopravcem. 

Za příplatek je možné dopravu doplnit o montáž.

Před doručením zboží se s Vámi spojíme telefonicky a dohodneme se na termínu doručení, který Vám bude vyhovovat.

2. Přepravu zajišťujeme následujícími způsoby:

  • Osobní odběr – kupující se s prodávajícím dohodne na termínu osobního odběru na prodejně DARA interier s.r.o. v Modřicích u Brna.  Při osobním odběru se kupující zříká nároku na vrácení zboží dle bodu VI. 1.
  • TOPTRANS, PPL
  • Smluvní přepravci firmy DARA interier s.r.o.

Velký a těžký nábytek obvykle doručujeme se smluvními přepravci, nebo dopravní společností Toptrans. Nejsme přímý poskytovatel přepravy, ale pouze zprostředkovatel.

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému DARA interier s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. 

3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, především je-li zboží dodáváno zásilkovou službou nebo veřejným dopravcem, je kupující povinen vždy osobně převzít zásilku a osobně zkontrolovat, zda zásilka nebyla dodána zejména s poškozeným nebo protrženým obalem svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušenou páskou, neúplným počtem balíků a má-li kupující podezření, že zboží vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě jakýchkoliv závad má kupující povinnost toto neprodleně oznámit přepravci. Jedná-li se o zásilku, která obsahuje zejména stoly, stolové pláty a dřevěný nebo skleněný nábytek, kde by mohlo dojít k poškození zboží i přes obal (promáčknutí hrany, rozbití), musí kupující vždy toto zboží rozbalit a fyzicky zkontrolovat. Vykazuje-li jakékoliv zboží vady, musí kupující na místě s přepravcem vyhotovit písemný škodní protokol přepravce. Kupující je povinen všechny zjištěné vady zapsat do škodního protokolu přepravce a oznámit nejpozději do následujícího pracovního dne prodávajícímu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat prodávajícímu písemně mailem, popřípadě oznámit telefonicky. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Je vhodné pořídit fotografie a přidat k elektronickému oznámení.

Pokud takto neučiní, bude pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné kupujícím a reklamace nebude uznána. Kupující, který svým podpisem v dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky bez závad, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, respektive obchodního zákoníku. Takto způsobené vady lze reklamovat u prodávajícího pouze za předpokladu, že jsou splněny všechna podmínky uvedené v tomto bodu.

6. Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, společnost DARA interier s.r.o. uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. DARA interier s.r.o. je v takovém případě oprávněna požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne DARA interier s.r.o. skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

7. Vzhledem k charakteru a povaze prodávaného sortimentu je možné dodat objednané zboží kupujícímu několika způsoby. Po odeslání objednávky bude kupující kontaktován pověřeným pracovníkem prodávajícího, který navrhne nejvýhodnější způsob dopravy ke kupujícímu. Tento způsob dopravy bude navržen tak, aby minimalizoval možná rizika poškození dopravou. Takto navržený a oběma stranami odsouhlasený způsob dopravy bude naceněn a výsledná cena dopravy bude připočtena do vystavené faktury. Kupující zaplacením této faktury souhlasí se způsobem provedení navržené a odsouhlasené dopravy zboží.

 

Platba

Platební karta (ComGate)

Platba kartou je nejrychlejší a nejbezpečnější. Údaje ke své kartě zadáváte na zabezpečené webové stránce společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. My údaje karty neznáme a obdržíme pouze potvrzení o úspěšné transakci. Platit je možné kartami Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard nebo přes Apple Pay. Dále je možné platit platebními tlačítky bank, kdy budete přesměrováni na Vaši preferovanou banku.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Bankovní převod

Převod mezi českými bankami trvá většinou jen 1 pracovní den, přesto doporučujeme platbu provést ihned po dokončení objednávky, abychom s ní mohli počítat. Číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku obdržíte e-mailem po dokončení objednávky. Vaši platbu bankovním převodem očekáváme do 5ti dnů, po dobu 5ti dnů pro vás rezervujeme objednané skladové zboží.

Zálohová faktura

Ve zvláštních případech poskytujeme na zboží, které je vyráběno na zakázku, dle požadované specifikace, zálohovou fakturu ve výši 70% z kupní ceny. V případě typizovaných produktů, vystavujeme zálohovou fakturu pro objednávky nad 5.000,- bez DPH.

V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Podmínkou pro zahájení plynutí dodací lhůty je faktická úhrada zálohové platby vč. DPH ve stanovené výši, pokud nebylo smluvními stranami dohodou stanoveno jinak. Doplatek ceny je splatný nejpozději 1 den před dodáním zboží, pokud nebylo smluvními stranami dohodou nebo v rámci nabídky stanoveno jinak. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném uhrazení kupní ceny.